Specijalni rezervat prirode "Deliblatska peščara"

Lokacija, nastanak i geomorfologija

Najveća Evropska kontinentalna peščara površine 350 km2 se nalazi u jugoistočnom delu Panonske nizije, u Vojvodini. Deliblatska peščara je nastala tokom ledenog doba od nanosa peska, koje su vetrovi preoblikovali u jedinstveni izrazito dinski reljef. Banatski lesni plato i reka Dunav okružuju Rezervat.

Pročitajte više…

Flora, vegetacija i fauna

Biljni svet odlikuje 1000 biljnih vrsta koje grade: peščarske, stepske, šumske, močvarne i vodene zajednice. Veći deo Deliblatske peščare obrastaju šume bagrema i bora.
Najkarekterističnije vrste centralnog dela su stepski božur, virgilijski hrast, endemski insekt tentirija i stepski skočimiš, dok područje Dunava nastanjuju mali kormorani i hiljade ptica selica.

Pročitajte više…

Turistička ponuda

Školsko rekreativni centar „Čardak“ je pogodan za decu školskog uzrasta i sportiste. Pun pansionski smeštaj obezbeđen je za 130 osoba, a restoran raspolaže sa 400 mesta. Organizuju se aktivnosti u učionicama i salama, šetnje i treninzi u prirodi.
Edukativni centar „Čardak“ (kapaciteta 16 ležajeva, sale sa 50 mesta) i dve nadstrešnice sa 100 mesta.

Pročitajte više…